Referera källor

Det är viktigt att du talar om var du hämtat de olika typer av material som du använder i dina egna texter. Som stöd för hur källhänvisningar ska utformas finns olika system, exempelvis APA och Vancouver.

APA

Vägledningen bygger på Publication manual of the American Psychological Association, som finns på kurslitteraturhyllan i biblioteket. Mer information om APA finns också på APA:s webbplats APA Style och APA Style Blog.

Harvard

Harvardsystemet finns i flera varianter, där APA:s är en av de mer etablerade. Om du ska använda Harvard och saknar särskilda instruktioner i ditt kursmaterial, finns många vägledningar på webben, bland annat följande:

Vancouver

Referenshanteringshjälpmedel i databaser

Många databaser och söktjänster har stöd för att skapa referenser. Om du väljer att använda en sådan tjänst, tänk på att det dels är viktigt att kontrollera den här typen av referenser mot originaldokumenten (fulltexten), dels vid behov göra justeringar av uppgifter för att se till så att den önskade referensstilen (APA, Harvard o.s.v.) följs.

Referenshanteringshjälpmedel

  • EndNote - verktyg för hantering av referenser i löpande text och listor, tillgängligt för högskolans studenter (Web) och personal (Web och program)
  • Mendeley - gratisverktyg för hantering av referenser i löpande text och listor
  • Zotero - gratisverktyg för hantering av referenser i löpande text och listor

Bild av student

Antiplagieringsguider

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du kan undvika det. Den har tagits fram av biblioteken vid Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

NoPlagiat är en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt som tagits fram av Linköpings universitetsbibliotek.

URKUND är ett system som Högskolan använder för att förebygga och upptäcka plagiering. Till hjälp för studenter finns Plagiathandboken.

Läs mer

Studieverkstan

Behöver du vägledning i akademiskt skrivande eller referenshantering?

Kom till Studieverkstan eller boka en tid med en handledare där.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter