Registrera examensarbete i DiVA

Enligt dokumentet "Riktlinjer för examensarbeten" ska alla examensarbeten vid Högskolan i Skövde registreras i DiVA.

Logga in och registrera i DiVA

Du registerar ditt examensarbete i ett formulär på webben, logga in i DiVA med ditt vanliga användarkonto. 

Examensarbetet ska laddas upp i fulltext. Var noga med att följa de grafiska mallar som gäller för olika typer av uppsatser. Det är möjligt att välja att filen inte ska vara synlig vid sökning i DiVA. Textfiler ska vara i pdf-format. Det är även möjligt att ladda upp film-, bild- och ljudfiler. Den fil som du laddar upp skall vara den slutgiltiga och godkända versionen av uppsatsen.

Instruktion till hur du registrerar ditt examensarbete i DiVA.

Efter registrering

Efter att du registrerat din uppsats kommer den att granskas av bibliotekarie och examinator, och om du har valt att filen ska vara synlig, publiceras av examinator. Det kan därför dröja en tid innan uppsatsen syns och blir sökbar i DiVA. Du får ingen bekräftelse på när uppsatsen blivit publicerad i DiVA. 

Tidigare student

Om du har avslutat dina studier och inte längre har något användarkonto, kontakta biblioteket för att få hjälp med att registrera din uppsats.