Filmer och guider om sökteknik

På den här sidan finns instruktionsfilmer och guider till hur du söker i olika typer av databaser.

Illustrerad introduktion till CINAHL (pdf)

Illustrerad introduktion till PubMed (pdf)

Söka artiklar i WorldCat Discovery

 
Kort film om hur du söker i WorldCat Discovery.

 
Kort film om att hitta fulltext via en länk till WorldCat Discovery i en ämnesdatabas.

Rosafärgat streck

Söka i PubMed och CINAHL

 
Kort film om hur du söker i databasen PubMed.

 

Kort film om hur du söker i databasen CINAHL.

 

Kort film om hur du söker ämnesord i CINAHL Headings.

Rosafärgat streck

Använda booleska operator: AND, OR och NOT

 

Kort film om sökning med booleska operatorer.

 
Kort film som beskriver hur de booleska operatorerna kan kombineras.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter