Söka metodböcker

Om du gör en egen undersökning behöver du i allmänhet använda en eller flera forskningsmetoder för datainsamling och analys.

Ofta kan lärare och litteraturlistor ge förslag på användbara metodböcker. Vet du titeln på en lämplig metodbok kan du söka i bibliotekskatalogen för att se om biblioteket har boken och på vilken hylla den finns.

Söka metodböcker i bibliotekskatalogen

Har du inte tillgång till någon titel kan du själv söka lämpliga böcker i bibliotekskatalogen. Gör så här: Skriv Forskningsmetodik i sökfältet samt klicka på knappen för Ämne nedanför sökfältet. Det ger en lista på metodböcker som vi har, både allmänna och ämnesinriktade.

Om du kombinerar sökordet Forskningsmetodik med ett annat ämnesord, exempelvis Omvårdnad, hittar du metodböcker inom ämnet i fråga.
OBS! Sök i detta fall på Fritext i katalogen. Skriv in båda sökorden.

Böcker som behandlar en viss inriktning av forskningsmetodik, exempelvis Kvalitativ metod, hittar du genom att använda detta begrepp som sökord.
Jämför ovan! Exempel på andra sökord: Kvantitativ metod, Intervjuteknik, Enkätteknik, Utvärderingsmetodik.

Om du redan känner till en särskild metod eller metodologisk inriktning som till exempel Regressionsanalys, Fokusgrupper, Diskursanalys, Fenomenologi, kan du använda dessa som sökord när du söker i katalogen. Sök i första hand på Ämne.

Metodböcker i biblioteket

Vissa av bibliotekets avdelningar är särskilt inriktade på metodböcker. Exempel på hyllplaceringar som kan vara av intresse när du söker metodik är:

001.42 - Forskningsmetoder
150.72  - Psykologisk forskning
300.72 - Samhällsvetenskaplig forskning 
370.72 - Pedagogisk forskning
371.3 - Pedagogisk metodik
610.73072 - Omvårdnadsforskning

 

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter