Reflektion kring etiska frågeställningar vid bedömning av forskningspublikationer

All vetenskaplig publicering ställer stora krav på öppenhet och hederlighet.

Forskningspublikationer och etik

Särskilda etiska krav tillkommer när forskningen omfattar människor och djur. Därför finns etiska riktlinjer och kommittéer för vissa forskningsområden. Nedan finns länkar till några av de viktigaste. Dessa kan vara till hjälp vid reflektion kring etiska överväganden vid bedömning av artiklar och andra forskningspublikationer. 

Library

Litteratur om forskningsetik

På biblioteket finns en stor mängd litteratur som behandlar olika forskningsetiska frågor. Sök i WorldCat Discovery och bibliotekskatalogen.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter