Socialpsykologisk forskning

Utifrån den kompetens som institutionens socialpsykologer besitter, den grundutbildning som bedrivs, och de ambitioner forskarna har, inrymmer just nu olika områden som: gruppdynamik, organisation och ledarskap, hälsa och välbefinnande, social rättvisa, emotioner, sociala strukturer, identitet och livsstil, familje- och genusforskning, och interkulturell kommunikation. Dessa områden knyts samman genom att de alla berör skärningspunkten mellan individ och samhällsstruktur. Med utgångspunkt i socialpsykologiskt tänkande är det möjligt att formulera och genomföra ett stort antal relevanta och intressanta forskningsprojekt inom dessa områden.

 

Kontakt