Publikationer

Här återfinns en lista med publikationer och avhandlingar som är kopplad till den socialpsykologiska forskningen på Högskolan i Skövde.

2014    2013   2012
2011   2010    2009
2008   2007    

2014

 • Berg, L-E. Om leken som symboliskt mirakel. I Rasmussen T. H. (red.), På spor etter lek. Antologi om lek på norskt underversitetsforlag. (kap 6). Oslo. Publiceras under april-maj 2014.
 • Berg, L-E. Photons of the human mind: the fiction of personal identity. I Cullhed, A., and Rydholm, L. (eds.) Fiction in global contexts. Tyskland: de Gruyters. Forthcoming april-may 2014.
 • Berg, L-E. Lunch beat as meaning creation – Effects of spontaneous social/emotional interaction in work life. I Muller, T. (red), Studies in Symbolic Interaction, USA: Society for the Study of Symbolic Interaction. Forthcoming, 2014.
 • Berg, L-E.  Socialitetens personlighetspsykologi – en berättelse om Jaget och Miget. Lund: Studentlitteratur. Publiceras under sommar-höst 2014.
 • Nordström, S. The place of music, the place of becoming - Heavy Metal Identity Formation in Gothenburg City. I Forsell, H. och Anders Trumberg, A. (red), Place and Identity. Stockholm: Santérus Förlag. Forthcoming, 2014Nordström, S., och Bohlin, M. Musik, ungdomar och risktagande. I Sorbrings, E. (red.), Ungdomars identitetsskapande: Kontextens betydelse. Malmö: Liber. Publiceras, 2014. 

2013 

 • Berg, L-E. (2013).George Herbert Mead as a founder of discourse analysis. Artikel i antologi efter Atiner Conference in Sociology, may 2011. Atiner Publ.
 • Andersson, T., Kazemi, A., Tengblad, S., ich Wickelgren, M. (2013). Uppdrag butikschef. Att leda i butik. (Management in retailing). Stockholm: Liber.
 • Larsson, S., och Herz, M. (2013). ’It’s a matter of eating or being eaten’ – Gender positioning and difference making in the heavy metal subculture. European Journal of Cultural Sociology, 16(3). Online first print tillgänglig.
 • Larsson, S. (2013). I bang my head, therefore I am – Constructing individual and social authenticity in the Heavy Metal subculture. Young, 21(1): 95-110.
 • Lundin, A., Berg, L-E., and Hellström, U. (2013). Feeling existentially touched –phenomenological notion of the well-being of elderly people living in special housing accommodation (SHA) from the of care professionals. International Journal in Qualitative Studies in Health and Well-being, 8.

 2012 

 • Berg, L-E. (2012). Recension av Stier, Jonas Modernitet och van-modernitet. Lund: Studentlitteratur. Sociologisk Forskning, 4.
 • Berg, L-E. (2012). Ängen vid stranden – om leken i det potentiella området hos Winnicott. Pedagogiska Magasinet, 1.
 • Kazemi, A., och Johansson, L. O. (2012). Social rättvisa. In Gärling, T och Biel, A. (red), Samhällspsykologi. (ss. 112-130). Stockholm: Liber.
 • Kazemi, A., Gholamzadehmir, M., and Törnblom, K. (2012). Predicting reactions to procedural injustice via insight from Resource Theory. In Handbook of social resource theory: theoretical extensions, empirical insights, and social applications (pp. 373-381). New York: Springer.
 • Larsson, S. (2012). We bang our heads, therefore I am. Subculture as laboratory of identity - the case of heavy metal. Akademisk avhandling. Örebro: Örebro Universitet.
 • Markovsky, B., and Kazemi, A. (2012). Formalizing Foa’s Social Resource Theory of Exchange. In 
Handbook of social resource theory: theoretical extensions, empirical insights, and social applications (pp. 81-98). New York: Springer.
 • Törnblom, K., and Kazemi, A. (2012). Advances in justice conflict conceptualization. In E. Kals and J. Maes, (eds), Justice and Conflicts: Theoretical and Empirical Contributions. (pp. 21-52). Springer.
 • Törnblom, K., and Kazemi, A. (2012). Some conceptual and theoretical issues in Resource Theory 
of Social Exchange. In Handbook of social resource theory: theoretical extensions, empirical insights, and social applications (pp. 33-64). New York: Springer.
 • Törnblom, K., and Kazemi, A. (2012). Introduction. Social Resource Theory. In Handbook of social resource theory: theoretical extensions, empirical insights, and social applications. (pp. 1-12). New York: Springer.
 • Vermunt, R., Kazemi, A., and Törnblom, K. (2012). The salience of outcome and procedure in giving and receiving universalistic and particularistic resources. In Handbook of social resource theory: theoretical extensions, empirical insights, and social applications (pp. 397-405). New York: Springer.
 • Wickelgren. M., Kazemi, A., Andersson, T., et al. (2012).
Personalledning i detaljhandeln. Stockholm: Handelns Utvecklingsråd.

2011

 • Andersson, T., Kazemi, A., Tengblad, S., and Wickelgren, M. (2011). Not the inevitable bleak house? The positive experiences of workers and managers in retail employment in Sweden. In Grugulis, I., and Bozkurt, Ö. (Eds.), Retail work. (pp. 253-276). Palgrave Macmillan.
 • Andersson, T., Kazemi, A., Tengblad, S., et al. (2011). HRM practices in Swedish retailing. 
21st Nordic Academy of Management (NFF) conference, 2011, August 20-24, Stockholm University School of Business. Nordiska Företagsekonomiska Föreningen (NFF).
 • Berg, L-E. (2011). Konsekvenser over rollövertagande – "I", "me" och individualiteten. Sociologisk Forskning, 48(2): 7-28.
 • Berg, L-E. (2011). Recension av Lars-Olof Hildings doktorsavhandling i sociologi: ”Är det så här vi är? Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter”, Lund Dissertations in sociologi 93. Lund: Lunds Universitet, Sociologisk Forskning, 48 (2):74-76.
 • Berg, L-E. (2011). Recension av Henrik Stenberg Gemenskapens socialpsykologi. Malmö: Liber. I Sociologisk Forskning, 48(4), 78-80.
 • Hemlin, S. och Olsson, L. (2011). Creativity-stimulating leadership: A critical incident study of leaders' influence on creativity in research groups. Creativity and Innovation Management, Vol. 20(1): 49-58.
 • Kazemi, A. (2011).
The individual and the group - Future challenges proceedings from the 7th GRASP conference, University of Gothenburg, May 2010 (32-43) University of Gothenburg, 2011.
 • Kazemi, A., and Törnblom, K. (2011). Perceived fairness of six allocation decision rules in the context of hiring and firing. The individual and the group - Future challenges proceedings from the 7th GRASP conference, University of Gothenburg, May 2010 (44-51), University of Gothenburg, 2011.
 • Lindblom, J., och Stier, J. (red.) (2011). Det socialpsykologiska perspektivet. Lund: Studentlitteratur.
 • Misheva, V. (2011). Samhället och sociologin i Niklas Luhmanns systemteori. I Abrahamsson, C., Palm, F., och Wide, S. (red.), Sociologik – Tio essäer om socialitet och tänkande. (ss. 177- 215). Santérus Academic Press.
 • Stier, J. (2011). Misshandel av systemet – Medborgare som inte sätter punkt. Västerås: Landstinget Västmanland.
 • Stier, J. (2011). Ge studenter förutsättningar för lärande. Teknikdebatt.se, 20/5.
 • Stier, J. (2011). Öronmärk resurser för möten. Universitetsläraren, 8.
 • Stier, J. (2011). Högskolan står dåligt rustad. Eskilstuna-Kuriren, 3/5.
 • Stier, J. (2011). Studenter ska ges goda förutsättningar för lärande. Västmanlands Läns Tidning, 29/4.
 • Stier, J. (2011). Ta klagande patienter på allvar. Dagens Samhälle, nätupplaga (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-klagande-patienter-pa-allvar-346), 14/6
 • Törnblom, K., and Kazemi, A. (2011). Social justice research: Mission, some prospects, and challenges.
Social justice research, 24(1):1-5.

 2010 

 • Berg, L-E. (2010). Att inte spänna kärran framför hästen – precisering av Meads "rollövertagande". Sociologisk Forskning, 47(2): 5-24.
 • Duvander, A-Z., Haas, L., and Chronholm, A. (2010). Sweden. In Moss, P. (Ed.) International review of leave policies and related research (Employment relations research series), 115: 223-229, EMAR.
 • Hilding, L-O. (2010). Är det så här vi är? Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter. Akademisk avhandling. Lund: Lunds universitet.
 • Sobis, I., and de Vries, M.S. (2010). Restoring professionalism: What can public administration learn from social psychology? In State and Administration in a Changing World, Selected papers from the 17th NISPAcee Annual Conference (pp. 95-125). NISPAcee Press.
 • Stier, J., and Börjesson, M. (2010). The internationalized university as discourse – Institutional self-presentations, rhetoric and benchmarking on a global market. International Studies in Sociology of Education. Vol 20(4).
 • Stier, J. (2010). International education: Trends, ideologies and alternative pedagogical approaches. Globalisation, Societies and Education. Vol 8(4).
 • Stier, J. (2010). The blindspots and biases of intercultural communication studies: A discussion on episteme and doxa in a field. Journal of Intercultural Communication, 24.
 • Stier, J. (2010). On the anatomy of studying abroad. Text för utbytesstudenter. Linnéuniversitetet.
 • Ståhl, T., Eek, D., and Kazemi, A. (2010). Rape victim blaming as system justification: The role of gender and activation of complementary stereotypes. Social Justice Research, Vol. 23(4): 239-258.
 • Törnblom, K., and Kazemi, A. (2010). Justice judgments of physical abuse and theft: The importance of outcome and procedure. Social Justice Research, Vol. 23(4): 308-328.

2009 

 • Berg, L-E. (2009). Lekens kraft för vårt identitetsbyggande kan inte nog betonas. För hur ska otrygga barn som famlar efter en identitet kunna lära sig matte eller svenska? Pedagogiska magasinet, 3: 14-17.
 • Lärarförbundets förlag, http://www.pedagogiskamagasinet.net/
 • Berg, L-E. (2009). Leken som meningsskapare. I Kazemi. A. (red.) Välbefinnande i arbetslivet: socialpsykologiska perspektiv. (ss. 157-193). Studentlitteratur.
 • Berg, L-E. (2009). Lekens kontrapunktstämmor: mening och lust, likhet och variation. I Jensen, M., Harvard, Å., och Welén, T. (red), Leka för att lära – Utveckling, kognition och kultur. (ss. 55-74). Författarna och Studentlitteratur.
 • Chronholm, A. (2009). Leave policies and discussions in Sweden today. In Moss, P. (ed.) International review of leave policies and related research. (pp. 72 – 75). London: EMAR.
 • Chronholm, A. (2009). Sweden: individualisation or free choice in parental leave? In Kamerman, S. B. & Moss, P. (eds.) The politics of parental leave policies. Children, parenting, gender and the labour market. (pp. 227 – 241). Bristol: The Policy Press.
 • de Vries, M.S. & Sobis, I. (2009). La coopération technique dans le contexte de l'aide étrangère: tendances pour les PECO en transition (1991-2004). Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol. 75(4): 621-641.
 • Haas, L., Chronholm, A., Duvander, A-Z., and Hwang, P. (2009). Sweden. In Moss, P. (ed.) International Review of Leave Policies and Related Research, pp. 326 – 336. London, EMAR.
 • Kazemi, A., and Johansson, L-O. (2009). Rättvisa i fördelningen av sociala resurser: En socialpsykologisk forskningsöversikt. Socialvetenskaplig tidskrift, 16(2): 143-161.
 • Sandström Kjellin, M., Stier, J., Davies, T. and Asunta, T. (2009). Pupils' voices about citizenship education – Comparative case studies in Finland, Sweden and England. European Journal of Teacher Education Vol. 33(2).
 • Sandström Kjellin, M., Stier, J., Davies, T. and Asunta, T. (2009). Teachers' voices about being a teacher – Comparative studies in England, Finland and Sweden. Canadian Social Science. Vol. 5(3).
 • Sobis, I., and de Vries, M.S. (2009). Searching for professionalism: The provision of technical assistance to local government in CEE-countries during their transition process. Public Policy and Administration: Challenges and Synergies, Selected Papers from the 16th NISPAcee Annual Conference. (pp. 181-214). NISPAcee Press.
 • Sobis, I., and de Vries, M.S. (2009). Technical cooperation within the context of foreign aid: trends for the CEE countries in transition (1991-2004). International Review of Administrative Sciences, Vol. 75(4): 565-584.
 • Sobis, I., and de Vries, M.S. (2009). The story behind western advice to Central Europe during its transition reriod, NISPAcee Press.
 • Stier, J. (2009). Kändisskap och statuspassager. Idrottslig identitet i upplevelseindustrins tjänst. Lund: Studentlitteratur. (2:a omarbetade upplagan av publikation 7 nedan).
 • Stier, J. och Sandström Kjellin, M. (2009). Interkulturellt samspel i skolan. Lund: Studentlitteratur.
 • Stier, J. och Sandström Kjellin, M. (2009). Communicative challenges in multinational project work: Obstacles and tools for reaching common understandings. Journal of Intercultural Communication, 21.
 • Stier, J. (2009). Bilden av oss själva och andra. Pedagogiska magasinet, 2.
 • Jagudina, Z. (2009). Social movements and gender in post-Soviet Russia. The Soldier's Mothers NGOs. Doctoral Thesis, Faculty of Social Sciences, University of Gothenburg.

2008 

 • Berg, L-E. (2008). Aspects of Identification in Computer Gaming. HUMAN IT, 9(3): 37-61. Högskolan i Borås.
 • Berg, L-E. (2008). På nätet trivs det fiktiva jaget. Tvärsnitt, 2: 14-17 http://www.vr.se/huvudmeny/...
 • Berg, L-E. (2008). Ung på 2000-talet – perspektiv på ungdomars vardag. In Erlandsson, S., och Sorbring, E. (red.). (pp: VII – XII). Trollhättan: Högskolan Väst.
 • Haas, L., Cronholm, A., and Hwang, P. (2008). Sweden. In Moss, P. & Korintus, M. (eds) International Review of Leave Policies and Related Research 2008. Employment Relations Research Series, 100: 333-345, Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, URN 08/1057, http://www.berr.gov.uk/
 • Jagudina, Z., and Berg, L-E. (2008). Self-identity and digital media: Online-games and blogging. International Mini-Journal, 1(7).
 • Kazemi, A., and Eek, D. (2008). Promoting cooperation in social dilemmas via fairness norms and group goals. In Biel, A. et al. (eds.) New Issues and Paradigms in Research on Social Dilemmas (pp. 72-87).
 • Kazemi, A., and Törnblom, K. (2008). Social psychology of justice: Origins, central issues, recent developments, and future directions. Nordic Psychology, Vol. 60(3): 209-234.
 • Kazemi, A., and Törnblom, K. (2008). The relative importance of outcome and procedure for total justice judgments. In Jern, S., and Näslund, J. (eds.) Dynamics within and outside the lab - Proceedings from the 6th GRASP conference. (pp. 184-202). Lund University.
 • Kazemi, A., and Törnblom, K. (2008). There is more to fairness in taxation than fair taxes: Introducing a multi-faceted fairness framework of taxation. In Jern, S., and Näslund, J. (eds.) Dynamics within and outside the lab - Proceedings from the 6th GRASP conference. (pp. 147-158). Lund University.
 • Sandström Kjellin, M., and Stier, J. (2008). Citizenship education – Forming cultural identity in five European countries. Malmö: Gleerups.
 • Sandström Kjellin, M., and Stier, J. (2008). Key competences for key professionals. The Learning Teacher Journal, Vol. 2 (3).
 • Sandström Kjellin, M., and Stier, J. (2008). Practice what you preach? Managing cultural (un)awareness in a multi-cultural collaborative project. The Learning Teacher Journal, Vol. 2(3).
 • Sandström Kjellin, M., and Stier, J. (2008). Citizenship in the classroom – Transmitting and transforming trans-cultural values". Intercultural Education. Vol. 19(1): 41-51.
 • Sobis, I., and de Vries, M. S. DE. (2008). The politics behind aiding administrative reform: Swedish politicians' views on the technical assistance to CEE countries during their transition process. In Vass, L., Kulenkova-Orzhel, O., and Pollitt, C. (eds.) Leadership and management in the public sector: Values, standards and competences in Central and Eastern Europé, Bratislava, NISPAcee, 2008, pp. 133-162.
 • Stier, J. (2008). Etnisk identitet. I Darvishpour, M., and Westin, C. (red.) Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund. Studentlitteratur.

 2007 

 • Berg, L-E. (2007). Identity and computer games: A conceptual inventory. 5th GRASP Proceedings, pp. 37-51.
 • Chronholm, A, (2007). Fathers' experience of shared parental leave in Sweden. Recherches sociologiques et anthropologiques, Vol. XXXVIII, numéro 2: 9-25.
 • Chronholm, A., Haas, L., and Hwang, P. (2007). Sweden. In Moss, P. and Wall, K (eds.) International Review of Leave Policies and Related Research, Employment Relations Research Series no 80.
 • Kazemi, A. (2007). Distributive and procedural fairness promote cooperative conflict management. In Distributive and procedural justice: Research and social application. (Chp 7). London: Ashgate.
 • Kazemi, A., and Eek, D. (2007). Effects of group goal and resource valence on allocation preferences in public good dilemmas. Social Behavior and Personality, Vol. 35(6): 803-818.
 • Mjöberg, J. (2007). Intimitet som gruppfenomen? – En relationell tolkning av gruppsjälen. 5th GRASP Proceedings, pp. 143-156.
 • Nilsson, B., and Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation samspel mellan människor. 3:e upplagan, Studentlitteratur.
 • Nilsson, H. (2007). Hjärnans signalsystem metodologi och funktion. I Ott, A., and  Olivestam, C.E. (red) Neurodidaktik. Om hjärnvägar och knutpunkter, nr. 1, 2008, pp. 19-29.
 • Sobis, I., and de Vries, M. (2007). Pawns on a chessboard: The role of donor organizations during the transition process. Post-Communist Public Administration: Restoring Professionalism and Accountability, NISPAcee, Section IV, pp.189-217.
 • Sobis, I., and de Vries, M. (2007). The politics behind aiding administrative reform: Swedish politicians' views on the technical assistance to CEE countries during their transition process. 15th NISPAcee Annual Conference "Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competences in Central and Eastern Europe".
 • Stier, J. (2007). Högskolan bortom Bologna. Internationaliseringen av högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
 • Stier, J. (2007). Game, name and fame — Afterwards, will I still be the same? A social psychological study of career, role exit and identity. International Review for the Sociology of Sport, 42: 99-111.
 • Törnblom, K. (ed.) (2007). Social justice research, Vol. 20(3): 1573-6725.
 • Törnblom, K., Jasso, G., and Vermunt, R. (2007). Theoretical integration and unification: A focus on justice. Social Justice Research, Vol. 20: 263-269,
 • Törnblom, K., and Kazemi, A. (2007). Toward a resource production theory of distributive justice. In Distributive and procedural justice: Research and social application. (Chp 2). London: Ashgate.
 • Törnblom, K, and Vermunt, R. (2007). Towards an integration of distributive justice, procedural justice, and Social Resource Theories. Social Justice Research, Vol. 20: 312-335.
 • Törnblom, K., and Vermunt, R. (eds.) (2007). Distributive and procedural justice:Research and social application. London: Ashgate
 

Kontakt