Deltagare

Följande personer ingår i forskningsgruppen Utbildningsvetenskap vid avdelningen för Pedagogik, Socialpsykologi och Språk, Institutionen för hälsa och lärande (IHL), Högskolan i Skövde.

 

Kontakt