Ingen aktuell inbjudan!

 

 

 

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

avgående Huvudredaktör:
Urban Carlén, lektor, Högskolan i Skövde

Redaktionsråd:
Sara Irisdotter Aldenmyr, prof. Ped. arbete, Högskolan Dalarna,
Åsa Bartholdsson, docent Socialantropologi, Högskolan Dalarna,
Urban Carlén, lektor Pedagogik/ Tillämpad IT, Högskolan Väst
Magnus Dahstedt, prof. Socialt arbete, Linköpings univ.
Silvia Edling, docent Didaktik, Uppsala univ./ Högskolan i Gävle
Christian Helms Jørgensen, docent, Roskilde univ. Danmark
Anders Jakobsson
, prof. Pedagogik, Malmö Högskola
Ulrika Jepson Wigg, lektor Didaktik, Mälardalens högskola
Monica Johansson, lektor Pedagogik, Göteborgs univ.
Johan Liljestrand, lektor Didaktik, Högskolan i Gävle
Lisbeth Lundahl, prof. Ped.arbete, Umeå univ.
Ann-Marie Markström, docent, Ped.arbete. Linköping univ.
Maria Olson, bitr.prof. Pedagogik, prof. Ped.arbete,
Högskolan i Skövde/Högskolan Dalarna/Stockholms univ.
Kennert Orlenius, prof. Ped.arbete, Högskolan i Borås
Ninni Wahlström, prof. Pedagogik, Linnéuniversitetet

Ansvarig utgivare:
Susanne Gustavsson, lektor Pedagogik, Högskolan i Skövde