2005 vol 1, nr 1 Tema: Vision - förverkligande - utveckling

Författare: Kennert Orlenius

Ladda ner hela temanumret: Vision - förverkligande - utveckling: Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde.

I detta nummer belyses och behandlas kopplingen mellan högskoleförlagda studier (HFU) och verksamhetsförlagda studier (VFU) i lärarutbildningen. ISSN: 1653-0594, ISBN: 978-91-633-9651-9.

Utbildning och lärande 2005 vol 1, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde