2006 vol 2, nr 1 Tema: Det här är jag, så har jag förändrats

Författare: Jörgen Dimenäs

Ladda ner hela temanumret: Det här är jag, så har jag förändrats: en studie av personalens upplevelse av önskvärda förändringar i en kommuns utbildningsorganisation.

En studie av personalens upplevelse av önskvärda förändringar i en kommuns utbildningsorganisation. ISSN: 1653-0594, ISBN: 978-91-633-9652-6

Tidskriften Utbildning och lärande 2006 vol 2, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde