2009 vol 3, nr 1 Tema: Ny i läraryrket

Författare: Gerd Gustafsson, Susanne Gustavsson och Tom Tiller

Ladda ner hela temanumret: Ny i läraryrket

Denna utgåva är en dokumentation av ett projekt som handlar om mentorskap för nyutbildade lärare inom förskola och grundskola. ISSN: 1653-0594.

Tidskriften Utbildning och lärande 2009 vol 3, nr 1

Kontakt:

utbildning-och-larande@his.se

Huvudredaktör:

Urban Carlén, lektor,
Högskolan i Skövde