Deltagande i CLAS

För de företag och organisationer som önskar erbjuds speciellt deltagande i CLAS.

Utöver de öppna seminarierna kan företaget eller organisationen delta i slutna grupper med reducerad avgift. Se mer under Slutna grupper.

Deltagaravgifter CLAS

Priser exklusive moms.

Företag och organisationer

0-25 anställda 5 000 kr/år
26-100 anställda 25 000 kr/år
101- anställda 35 000 kr/år

Kommuner

0-10 000 invånare 25 000 kr/år
10001-30000 invånare 35 000 kr/år
30001- invånare 50 000 kr/år

Insats av CLAS

vid större engagemang 150 000 kr

Slutna grupper (10-12 deltagare)

6 träffar på ett år. 

Varje organisation eller företag som deltar i CLAS har en avgiftsfri plats i sluten grupp. För platser därutöver är kostnaden 20 000 SEK/person.

Anmälan

Till anmälningssidan