Hållbarhet i fokus i Mariestad

Hållbarhet stod i fokus när CLAS höll seminarium i Mariestad. En av talarna var meteorologen Pär Holmgren, som varnade för klimateffekterna av en ökning av medeltemperaturen i världen. ”Om vi börjar närma oss över tre grader så finns inget hopp”, säger han.

Ett 50-tal personer från kommuner, näringsliv och akademi deltog när CLAS, Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg, arrangerade seminarium på Trädgårdens skola i Mariestad. Länsförsäkringar Skaraborg bjöd på vegetarisk hållbar lunch, som serverades i skålar av pressad plamblad.

Efter sommarens rekordvärme hamnade klimatet i fokus i samhällsdebatten. Meteorologen Pär Holmgren, som var en av talarna på seminariet, konstaterar att många forskare menar att den varma sommaren delvis var en effekt av klimatförändringarna.

Han varnade för konsekvenserna av en temperaturhöjning med några grader, med naturkatastrofer, stigande vattennivåer och massutrotning av arter som följd. Det vill säga om inte världens klimatpolitik ändras radikalt.

- Alla utsläpp måste bort, säger han.

- Den som bidrar till utsläpp genom att till exempel flyga behöver kompensera det på något sätt.

Pär Holmberg.

Måste våga ta risker
Pär Holmberg menar att vi måste våga ta risker och göra förändringar, även om det är svårt.

- Många medelålders män och äldre är rädda för förändringar i sina liv. Det är mer rädda för det än för klimatförändringarna.

Att seminariet ägde rum just i Mariestad var ingen slump. Kommunen har profilerat sig inom hållbar teknik och förnybara energisystem genom projektet ElectriVillage, där man bland annat har byggt en vätgasstation som drivs med solenergi och som, enligt kommunen, är den enda i sitt slag i världen.

Martina Wettin från Nilsson Energy och Jonas Johansson från Mariestads kommun berättade om projektet.

”Klippta gräsmattor är dubbelfel”
Sandor Ujvari, lektor i logistik vid Högskolan i Skövde, talade om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Han pekade på hur hotet mot den biologiska mångfalden blir både en förlust och en fragmentering av livsmiljöer, och exemplifierade med hur olika djurarter dör ut med mycket högre hastighet idag än tidigare.  

Han berörde också vikten av ängsmark för arters överlevnad.

- Meningslösa klippta gräsmattor som ingen går på är dubbelfel. De klipps med maskiner en gång i veckan och de gynnar inte biologisk mångfald.

Jonas Johansson, Martina Wettin, Lien Naessens, Lotten Svensson, Pär Holmgren, Jonas Rosman och Sandor Ujvari

Kontakt

Tony Pehrson
Verksamhetsansvarig CLAS
Institutionen för handel och företagande
tony.pehrson@his.se
Telefon: 0500-448857

Lien Naessens
Institutionssekreterare
Institutionen för handel och företagande
lien.naessens@his.se
Telefon: 0500-448535