Slutna grupper

För mindre grupper, såsom personalchefer.

Innehåll i de slutna grupperna kan till exempel vara att identifiera kompetensbehov och ta fram en plan för detta, se mer information. Samarbete med forskningsgruppen FORE är också möjlig. 

Kontakta någon av CLAS:s kontaktpersoner för ytterligare upplysningar.