Deltagare och publikationer

Deltagare i forskningsgruppen Medarbetarskap och organisatorisk resiliens (FORE).

Länk till gruppens publikationer.