Övrigt

HRM Workshop

22-23 augusti 2012 arrangerade vi HRM Workshop.

HRM 2012

Medarbetarskap på 60 minuter

En översiktlig beskrivning av fenomenet medarbetarskap. Rapporten får skrivas ut och användas för enskilt brukt utan särskilt tillstånd.

Medarbetarskap på 60 minuter

Nordic Workshop

2011 arrangerade vi Nordic Workshop XVI 2011

Nordic Workshop XVI