Utvalda projekt

Forskargruppen Ledarskap och verksamhetsutveckling är framförallt finansierad via externa forskningsråd. I dagsläget finns flera aktiva forskningsprojekt som du hittar information om på den här sidan.

Aktuella projekt:

Genomförda projekt:

Vi genomför också uppdragsforskning efter förfrågan.

 

 

Kontakt

Är du intresserad av uppdragsforskning eller att din organisation blir fallstudieobjekt i någon av våra studier eller annan form av forskningssamarbete, kontakta då forskningsgruppsledare: