Belöningssystem i svenskt arbetsliv – möte eller krock mellan amerikanska och svenska ledningspraktiker?

Under den senaste tioårsperioden har förekomsten av belöningssystem ökat i svenska företag. Det förvånar med tanke på att forskning har visat att svenska ledningspraktiker bygger på andra värderingar än vad som är utgångspunkten för de amerikanska ledningspraktiker som belöningssystemen representerar.

Allmänt om projektet

Svenska ledningspraktiker bygger mycket på samarbetsorienterade starka chef/medarbetar-relationer präglade av förtroende och direkt kommunikation. Medarbetarna är involverade i verksamheten och identifierar sig med företagets framgång.

Logiken bakom belöningssystem är en rak motsats till den underliggande logiken för svenska ledningspraktiker. Belöningssystem utgår ofta från det principal/agent-teoretiska antagandet att människor måste belönas för att prestera.

Frågan är därför vad som sker i mötet mellan svenska och amerikanska ledningspraktiker. Det senare representerat av belöningssystem. Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera hur införandet av belöningssystem i svenskt arbetsliv påverkar chefers och medarbetares arbetsförhållanden, yrkesroller och samverkansformer.

Det går att tänka sig flera olika resultat:

  1. belöningssystem behövs och kan användas utan att ansvarstagande påverkas negativt
  2. belöningssystem integreras i (och hotar inte) de befintliga svenska incitamentstrukturerna som stödjer samarbete, förtroende och inre motivation
  3. belöningssystem implementerade i svenska organisationer får ingen någon aktiv roll
  4. belöningssystem tränger ut medarbetarens inre motivation och allmänna ansvarstagande för organisationens verksamhet.

Sannolikt har svaret lite av olika delar av ovanstående. Genom fyra intensiva fallstudier är ambitionen att kunna skapa en teoretisk referensram för vad man kan förvänta sig av belöningssystemens utformning och roll i en förtroendebaserad kontext såsom det svenska arbetslivet.

 

Kontakt

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Belöningssystem i svenskt arbetsliv – möte eller krock mellan amerikanska och svenska ledningspraktiker

Projekttid:
2011-01-01 – 2014-12-31

Finansieras av:
Forte

Medverkande forskare

Mikael Cäker, docent, Handelshögskolan i Göteborg

Mikael Wickelgren, ekon dr, Högskolan i Skövde