Förutsättningar för vårdutveckling – medarbetares perspektiv

I detta projekt undersöks vad det är som gör att vissa medarbetare inom vården väljer att engagera sig i utvecklingsarbete, medan andra inte.

Projektledare: Thomas Andersson

Projektmedarbetare: Nomie Eriksson, Christian Gadolin, Tomas Müllern, Stefan Tengblad och Sandor Ujvari.

Det är inte längre vårdsektorns förmåga att skapa innovationer som är den trånga sektorn för att utveckla vården, utan den organisatoriska och mänskliga förmågan att omsätta dessa innovationer till en storskalig praktik. De här projekten fokuserar därför på medarbetares förhållningssätt till utvecklingsarbete inom vården och vilka drivkrafterna är för att delta i den typen av arbete. Därigenom hoppas vi kunna beskriva vad som påverkar mottagarkapaciteten av vårdens utvecklingsinsatser. Forskningen finansieras av två olika projekt, ett av Forskarskolan för Miljö och Hälsa (FMH) under perioden 2011-2015 och ett av AFA Försäkring under perioden 2012-2015.

Om projektet i media

Artikel i Suntarbetsliv 161031