Införande av industriellt baserade produktionssynsätt inom tre landsting

Projektledare: Tomas Müllern
Projektmedarbetare: Thomas Andersson, Nomie Eriksson, Stefan Tengblad och Sandor Ujvari

I detta projekt studeras hur införande av nya arbetsmetoder påverkar yrkesroller, arbetssituation och samverkansformer inom vårdverksamhet. Fallstudier bedrivs vid tre sjukhus från lika många landsting som har valt olika metoder för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Projektet är finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap under perioden 2009-2011 och bedrivs i samarbete med Internationella handelshögskolan vid Högskolan i Jönköping.

Publikationer från projektet:

  • Andersson, T., Eriksson, N. & Ujvari, S. (2011) “Easier to trust managers than management? – The case of improvement work in healthcare”, presented at GPMS, Göteborg, 15-16 Nov, 2011.
  • Andersson, T., Eriksson, N., Ujvari, S., Müllern, T., Tengblad, S., Nordin, A. & Holgers, K-M (2011) ”Organisering av förbättringsarbete inom vården med inspiration från industrin”, presented at GPMS, Göteborg, 15-16 Nov, 2011.
  • Andersson, T., Eriksson, N. & Ujvari, S. (2011) “System trust in healthcare – A prerequisite for improvement work?”, presented at FEKIS, Linköping, 19-20 Okt, 2011.
  • Andersson, T., Eriksson, N., & Ujvari, S. (2011) “Trust in management-initiated improvement work”, presenterad vid Utvecklingskraft, Jönköping, 18-19 May, 2011.

För mer information om projektet, kontakta Nomie Eriksson nomie.eriksson@his.se