Innovationssystemet för ett sjukhus – att förstå möjligheter och hinder för innovation i sjukhusvård

För att främja innovation i vården behöver innovationssystemet utvecklas, och första steget i en sådan utveckling är att kartlägga det befintliga innovationssystemet. I det aktuella projektet kommer Skaraborgs sjukhus att användas som en pilot för att förstå innovationssystemet i och runt ett sjukhus.

Reza Javid, Christine Mulder, Noomie Eriksson, Anna Kjellsdotter, Gary Linneusson, Maria Holmén, Svante Lifvergren och Thomas Andersson.

 Vården är i stort behov av innovationer för att hantera dagens situation. En ökad efterfrågan på vård skapad av en äldre befolkning, och möjligheter att bota och behandla allt fler sjukdomar inte går i takt med de resurser som finns. Innovation innebär enkelt förklarat att göra någon nytt och nyttigt, men när ett system såsom vården är utsatt för hög stress är det risk att det endast blir någonting nytt, men inte nyttigt sett till den lokala kontextens behov. Även om det var goda lösningar på ett mer generellt plan får organisationen svårt att omsätta dem i praktiken.

När det gäller kompetenser utanför vårdens kärnkompetenser (t.ex. digitalisering) finns det risk att vården inte har denna kompetens i tillräcklig grad och/eller omfattning för att kunna arbeta med innovation inom området. Det krävs ett fungerande innovationssystem som sträcker sig bortom den egna organisationen för att skapa innovation. Ett innovationssystem handlar om förutsättningarna att skapa innovationer och utgörs av både organisationens egna kompetenser, strukturer och relationer samt de kompetenser och strukturer som den har access till genom relationer till andra aktörer.

För att främja innovation i vården behöver innovationssystemet utvecklas, och första steget i en sådan utveckling är att kartlägga det befintliga innovationssystemet. I det aktuella projektet kommer Skaraborgs sjukhus att användas som en pilot för att förstå innovationssystemet i och runt ett sjukhus. Arbetet kommer att ske tillsammans med Innovationsplattformen Västra Götaland, Högskolan i Skövde och Jönköpings universitet med deltagare från alla fyra organisationerna.

 

Projektledare

Thomas Andersson
Professor i företagsekonomi
Institutionen för handel och företagande
thomas.andersson@his.se
Telefon: 0500-448861

Projektet i korthet 

Innovationssystemet för ett sjukhus – att förstå möjligheter och hinder för innovation i sjukhusvård

Projekttid

2019-11-15 – 2021-12-31

Finansieras av

Vinnova, Skaraborgs sjukhus samt Innovationsplattformen VGR

Andra partners

Skaraborgs sjukhus, Innovationsplattformen VGR, Jönköping University

Medverkande forskare 

Thomas Andersson, HIS

Nomie Eriksson, HIS

Christian Gadolin, HIS

Hanife Rexhepi, HIS

Gary Linneusson, JU

Erik Djäken Mårtensson, Innovationsplattformen

Maria Holmén, Innovationsplattformen

Elisabeth Kenne Sarenmalm, SkaS

Anna Kjellsdotter, SkaS

Svante Lifvergren, SkaS

Reza Javid, SkaS