Framtidens företagande

Framtidens företagande är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som studerar fenomen med anknytning till ett livskraftigt närings- och arbetsliv. Forskningen handlar om att studera processer och omvärldsinteraktion som på goda grunder kan antas ha framtiden för sig och att undersöka hur organisationer rent praktiskt kan gå till väga för att hantera interna och externa utmaningar.

Forskningsarbetet sker i nära samverkan med företag och organisationer inom men även utanför Skaraborgsregionen. Läs mer här om hur er organisation kan samverka med Framtidens företagande.

En utgångspunkt för Framtidens företagande är att Skaraborg, liksom andra regioner, är en del av en global ekonomi och att indelningen mellan hemmamarknad och externa marknader blir alltmer utsuddad. Ett företag som vill vara och förbli livskraftigt behöver hitta en lämplig balans mellan kostnadseffektivitet, flexibilitet och en mer långsiktig förändringsförmåga. Det är många olika kompetenser och förmågor som behöver förenas till en fungerande helhet som behöver vara såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt hållbar.

Forskningen inom Framtidens företagande bedrivs i nedanstående forskargrupper och under länkarna finns mer information om inriktning, pågående forskningsprojekt, medverkande forskare, mm.

Nedan finns även information om medverkande gästprofessorer, externa samarbeten, publikationer samt forskningsmiljöns bakgrund och inriktning.

 

Kontakt

Professorer inom framtidens företagande

Stefan Tengblad - företagsekonomi

Biträdande professorer inom framtidens företagande

Desalegn Abraha Gebrekidan - företagsekonomi
Inga-Lill Johansson - företagsekonomi
Jim Andersén - företagsekonomi (tjänstledig)
Nomie Eriksson - företagsekonomi
Susanne Durst - företagsekonomi (tjänstledig)
Thomas Andersson - företagsekonomi