BaltSe@nioR

Baltse@nioRs svenska del drivs av Högskolan i Skövde, Institutionen för Handel och Företagande, lektor Lotten Svensson. I projektet ingår partners runt Östersjön, projektet finansieras av Interreg BSR, Östersjöprogrammet.

Baltseanior

I den svenska delen ingår Tibro och Lidköpings kommun via hängavtal där kommunerna, möbelindustrin och demensboenden finns med. I Mariestads kommun ingår PRO Lugnås som fokusgrupp, där seniorer har gett synpunkter på sin boendemiljö och kommit med önskemål om funktioner i inredning. De kommer också att vara fokusgrupp för kommande prototyper som ska utvecklas i projektet.

Projektledare är Universitetet i Poznan, Life Science.

En av de stora utmaningarna för Europa är den åldrande befolkningen. Detta kan ses över hela världen och är en enorm utmaning både för regeringar och ekonomier. Viktigast för oss medborgare i Östersjöregionen -som är eller kommer att bli seniorer- är att vi tar hand om våra nära och kära äldre med den bästa vård, komfort och säkerhet de förtjänar.

Marknadsutbudet av produkter anpassade till seniorens behov är idag fragmentariskt eller nästan icke-existerande. Nu är det dags att ändra det. För att ta itu med denna enorma demografiska utmaning måste Östersjöregionen vara stark i transnationellt samarbete och tvärsektoriell specialisering. Experter från olika BSR-länder (Baltic Sea Region) och olika discipliner måste förenas och arbeta tillsammans för att omvandla denna utmaning till fascinerande affärsmöjligheter för företag i regionen. Att veta att vi är möbelcentrum i Europeiska unionen ger oss enorma möjligheter. Att veta styrkan i vår kreativitet som vi har i Östersjöregionen ger oss ännu större kraft. Vi har en unik chans att höja äldres komfort och säkerhet och samtidigt förbättra kapaciteten för innovation i BSR-möbelindustrin. Med bred kompetens hos ledande BSR-aktörer inom möbel, design, teknik, IKT och robotik, ekonomi och samhällsvetenskap kommer vi att utveckla lösningar som gör BSR starkare. 

Ambitionen i projektet BaltSe@nioR är att förbättra livskvaliteten hos äldre medborgare. För de små och medelstora möbelföretagen är detta en växande marknad. Därför tillhandahåller vi i BaltSe@nioR-projektet IKT-baserade verktygsapplikationer för företagen. Det är innovativa databaser, utvecklade i transnationell tvärsektoriell miljö. Specialiseringen inom området kräver kreativa arbetsmetoder för produktdesign och utveckling samt kunskap om bland annat möbelsäkerhet, tillförlitlighet, specifika behov och preferenser hos seniorer och de problem de möter vid användandet av möbler bland annat. Vi kommer att skapa synergi mellan traditionell möbelindustri och innovativa IKT-lösningar i processen för tvärsektionell specialisering. Vi arbetar med att skapa lika möjligheter för äldre män och kvinnor vad gäller utbud av smart inredning. 

Vi kommer att förbättra företagens kunskaper och kompetenser och öka deras förmåga att arbeta i gränsöverskridande miljö. Följaktligen kommer vi att förbättra deras innovationsförmåga för att skapa smarta produkter anpassade till högre behov, vilket gör företagen och hela Östersjöregionen mer innovativ och konkurrenskraftig.

Demenscentrum

Demenscentrum

Lotten Svensson, projektledare, Jan Sedenka, adjunkt

Lotten Svensson, projektledare och Jan Sedenka, adjunkt.

Bild på ett äldre par sittandes vid ett köksbord

Ann-Marie och Åke deltar i en fokusgrupp i Lugnås utanför Mariestad.

Test för att öka samspel med Alzheimersjuka

Inomhuspromenad för ökat samspel med Alzheimersjuka

 

Projektledare

Lotten Svensson
Lektor i företagsekonomi
Institutionen för handel och företagande
lotten.svensson@his.se
Telefon: 0500-448713

Projektassistent

Marie Schnell
Forskningsassistent
Institutionen för handel och företagande
marie.schnell@his.se
Telefon: 0500-448724

Adjunkt

Jan Sedenka
Adjunkt i företagsekonomi
Institutionen för handel och företagande
jan.sedenka@his.se
Telefon: 0500-448856

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
BaltSe@nioR

Projekttid:
2015-07-01--2019-03-01

Finansieras av:
Interreg Östersjöprogrammet

Andra partners:

Poznan University of Life Sciences, Polen

Innonet LifestyleInterior& Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Danmark

Art Academy of Latvia, Lettland

Ukmergė District Municipality Administration, Litauen

Tallinn University of Technology, Estland

University Hospital of North Norge

Technische Universitaet, Tyskland

Högskolan i Skövde, Institutionen för Handel och Företagande

Hanseatic Parliament, Tyskland

Medverkande forskare

Lotten Svensson, lektor i företagsekonomi

Jan Sedenka, adjunkt