Näringslivschefen: Det behövs mer innovativa aktiviteter

Fokus inom Baltseanior är ökad komfort, säkerhet och oberoende för äldre personer. Seniorer är en intressant målgrupp för möbelindustrin, menar Magdalena Svedlund, näringslivschef i Tibro kommun, som deltar i projektet.

– Projektet har ett tydligt fokus mot en växande äldre målgrupp vilket kan ses som en stor tillväxtmöjlighet.

I den svenska delen av Baltseanior ingår Tibro kommun och Lidköpings kommun via hängavtal.  Även Mariestads kommun är med i och med fokusgruppen från PRO i Lugnås.

Näringslivschef Magdalena Svedlund hoppas mycket på projektet.

– Det är ett brett projekt som omfattar företag verksamma inom flera olika områden. Projektet har ett tydligt fokus mot en växande äldre målgrupp vilket kan ses som en stor tillväxtmöjlighet. Det känns extra spännande med tanke på att många av medlemsföretagen fokuserar på kvalitet liksom även många äldre gör, säger Magdalena Svedlund, som även är vd för näringslivsbolaget InTibro, som driver mötesplatsen InRedia.

Samarbete mellan kommuner

Hon lyfter fram kommunernas samarbete i Skaraborgs kommunalförbund som viktigt för att stärka kompetensen inom möbelföretagen i området. Ett av kommunalförbundets fokusområden är just inredning och möbler.

­– Det handlar inte bara om kompetensutveckling av personal utan även om omvärldsbevakning. Tillsammans har vi tagit ett större helhetsgrepp kring omvärldsbevakningen, vilket kan vara svårt att klara på egen hand för den enskilda kommunen eller det enskilda företaget, säger hon.

Det handlar inte bara om möbler. Branschen omfattas av många olika typer av företag, som rena möbeltillverkare, kök- och badrumstillverkare, inredningskedjor med och utan egen produktion och företag specialiserade på offentlig och/eller privat miljö. Det finns också många underleverantörer i regionen, som till exempel specialsnickerier och textilproducenter.

Hållbarhet och miljö är något som genomsyrar alla aktiviteter som Kommunalförbundet driver, bland annat i projekt med återvinning och renovering av gamla kvalitetsmöbler, effektiviserad tillverkningsprocess och återvinning. 

Hur jobbar ni för att företagen ska få upp ögonen för äldre konsumenter?

– De flesta av våra medlemsföretag är medvetna om att befolkningen åldras och att andelen äldre stadigt ökar vilket gör gruppen attraktiv, men det finns få medlemsföretag som vänder sig specifikt mot äldre, säger Magdalena Svedlund och nämner som ett av få undantag Kallin och Franzén i Trädet, som bland annat tillverkar sittmöbler för äldre människor.

– Sedan finns det medlemsföretag som vänder sig till en bred målgrupp, vilket innebär även mot äldre, men kanske inte så specifikt.

Konservativ bransch

Generellt är det en ganska konservativ bransch och Magdalena anser att det i vissa fall kan behövas mer innovativa aktiviteter för att ändra på detta. Ett kök ser i princip likadant ut idag som för fyrtio år sedan, även om vitvaror integrerats och det finns större materialvariation och större produktionsflexibilitet idag. Men det finns mycket kvar att utveckla.

Dagens snabba tekniska utveckling har gjort att köksinredningsföretag har börjat samarbeta med Electrolux för att hitta nya spännande tekniska lösningar och möjligheter att integrera ny teknik.

– Här kan workshops vara ett bra sätt att få företag från olika branscher att tänka vitt och brett för att hitta nya samarbetsmöjligheter och skapa nya innovativa lösningar. 


Vill du veta mer eller få kontakt?

Hör av dig till projektledare Lotten Svensson, lotten.svensson@his.se, Jan Sedenka, jan.sedenka@his.se eller projektassistent Marie Schnell marie.schnell@his.se.

Vi nås också via växeln, tel 0500-448000.


Magdalena Svedlund