Nyhetsbrev april 2019

BaltSe@nioR

Nu har det blivit dags att avsluta BaltSe@nioR. Det har varit tre kreativa och intensiva år, med många fruktsamma samarbeten mellan företagare, studenter och forskare. Flera innovativa prototyper har tagits fram, bland annat världens första äldremanikin och en robot som larmar efter hjälp när någon har ramlat.

Alla resultat går att se i det virtuella biblioteket, som är gratis att ansluta sig till. Du hittar det här: https://baltsenior.com/. I biblioteket, som är unikt i sitt slag, kommer aktuell forskning inom området att finnas. Här går det också bland annat att se den fotoutställning med storytelling som vi har tagit fram vid Högskolan i Skövde, som nu är ute på turné runtom i Skaraborg.

Under våren har vi också tagit fram ett marknadsföringskoncept för företag som vill satsa på möbler och inredning riktade till seniorer. Det kommer också att finnas tillgängligt i det virtuella biblioteket.

Där hittar du också inom kort det förslag på EU-standard för säkerhetsmärkning av möbler som har utarbetats inom BaltSe@nioR. I det här första skedet kommer fokus att vara på stolar och avse generella säkerhetsrekommendationer, funktionella dimensioner, styrka och stabilitet.

Men det här betyder inte att arbetet är över! Redan nu pågår BaltSe@nior 2.0, med fokus på inredning för seniorer i offentliga miljöer. Projektledare är Catharina Gillsjö på Institutionen för hälsa och lärande, och en av testmiljöerna. Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, SHC, vid Högskolan i Skövde är BaltSe@nior 2.0:s hemvist och demomiljö i projektet.  

Lotten Svensson, Jan Sedenka och Marie Schnell presenterar på slutkonferensen i Hamburg.

Projektledare

Lotten Svensson
Lektor i företagsekonomi
Institutionen för handel och företagande
lotten.svensson@his.se
Telefon: 0500-448713

Projektassistent

Marie Schnell
Forskningsassistent
Institutionen för handel och företagande
marie.schnell@his.se
Telefon: 0500-448724

Adjunkt

Jan Sedenka
Adjunkt i företagsekonomi
Institutionen för handel och företagande
jan.sedenka@his.se
Telefon: 0500-448856

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
BaltSe@nioR

Projekttid:
2015-07-01--2019-03-01

Finansieras av:
Interreg Östersjöprogrammet

Andra partners:

Poznan University of Life Sciences, Polen

Innonet LifestyleInterior& Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Danmark

Art Academy of Latvia, Lettland

Ukmergė District Municipality Administration, Litauen

Tallinn University of Technology, Estland

University Hospital of North Norge

Technische Universitaet, Tyskland

Högskolan i Skövde, Institutionen för Handel och Företagande

Hanseatic Parliament, Tyskland

Medverkande forskare

Lotten Svensson, lektor i företagsekonomi

Jan Sedenka, adjunkt