Nyhetsbrev november 2018

BaltSe@nioR

Mexikos ambassadör i Sverige besöker BaltSeanior.
Lotten Svensson tillsammans med konsul Claudia Keller Lapayre, Mexikos ambassadör Agustín Gasca Pliego och Pamela Ruiz Castro.

Under hösten har vi haft besök av Mexikos ambassadör i Sverige, Augustin Gasca Pliego, som informerades om BaltSeanior och fick chansen att testa några av de prototyper som togs fram vid Innovation Camp i Köpenhamn under sommaren. Han var imponerad och visade stort intresse.

I början av september deltog vi i en workshop i Estland om silverekonomi och marknadsföring av produkter riktade mot seniorer.

I september kom hela teamet till Skövde för ett projektmöte. Personer från Tyskland, Norge, Polen och Danmark deltog och fick möjlighet att besöka möbeldagarna i Tibro, med bland annat en mycket uppskattad rundvandring i Offects fabrikslokaler.

Vi har i höst sammanställt resultaten från den seniorenkät som har genomförts i syfte att ta reda på hur seniorers hem ser ut och vilka lösningar man önskar. Resultaten har återkopplats till deltagarna.

Marie Schnell har anställts som administratör för BaltSeanior under resten av projekttiden.

Under november träffade vi seniorer i Skövde och Timmersdala och testade redskapet Lets have a walk, som känns som att gå på snö, gräs eller sand och är utvecklat för att stimulera rörelse och social samvaro för personer som har svårt att komma ut.

Under november var det fälttester av projektets alla prototyper i Ulvia i Finland. Vi bidrog med en möbel från en lokal tillverkare och passade också på att testa Lets have a walk på de finska seniorerna, som framför allt uppskattade känslan av snö under fötterna!

I slutet av november deltog vi i en presentation i Gdansk kring varumärken.

I februari kommer BaltSeanior att delta med en egen monter på möbelmässan i Stockholm och i april blir det stor slutkonferens i Tyskland.

 

Projektledare

Lotten Svensson
Lektor i företagsekonomi
Institutionen för handel och företagande
lotten.svensson@his.se
Telefon: 0500-448713

Projektassistent

Marie Schnell
Forskningsassistent
Institutionen för handel och företagande
marie.schnell@his.se
Telefon: 0500-448724

Adjunkt

Jan Sedenka
Adjunkt i företagsekonomi
Institutionen för handel och företagande
jan.sedenka@his.se
Telefon: 0500-448856