Inbets BSR

Högskolan i Skövde, Institutionen för Handel och Företagande, professor Susanne Durst är en partner i Projektet Inbets BSR. I projektet ingår partners runt Östersjön (däribland också Drivhuset Skaraborg). Projektet finansieras av Interreg BSR, Östersjöprogrammet.

INBETS-logo

Om projektet

I länderna kring Östersjön (BSR, Baltic Sea Region) går fler och fler företagsägare i pension utan att överföra verksamheten till nästa generation trots att företagsöverlåtelser har en större inverkan på den ekonomiska tillväxten, för länderna i stort, än nystartade företag.

Framtida tillväxt och hållbarhet för innovativa företag i regionen hindras av misslyckade företagsöverlåtelser. Därför måste antalet potentiella efterträdare öka. Majoriteten av de projekt som drivs idag inriktar sig på att skapa nya företag snarare än att stötta befintliga att fortsätta drivas framgångsrikt.

Projektets mål är därför att undersöka, utveckla och utforma innovativa och överförbara modeller och verktyg för att underlätta företagsöverföring av små och medelstora företag.

För att uppnå sitt mål är projektet inriktat på fyra resultatområden:

  • Stärka den institutionella kapaciteten hos befintliga företag för små och medelstora företag för företagsöverlåtelser i BSR.
  • Bättre godkännande av små och medelstora företagsöverföringar av politik och förvaltningar och enklare finansiering.
  • Hållbar kompetens för entreprenörskap, ökning av entreprenörskvalifikationer och ökat antal kandidater som är villiga att ta över företag.
  • Främja företagsöverföringar under projektets genomförande och säkerställa en fortsatt genomförande av de genomförda åtgärderna i alla BSR-länder.

De adresserade målgrupperna och mottagarna av detta projekt är ägare och efterträdare av små och medelstora företag, företagsstödsorganisationer och utbildningsanläggningar, universitet, kreditinstitut och andra.

 

Relaterad information

Interreg Baltic Sea Region

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:

Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR

Akronym:

Inbets BSR

Projekttid:

2017-10-01--2020-09-30

Finansieras av:

Interreg Östersjöprogrammet

Andra partners:

Baltic Sea Academy, Tyskland
Small Business Chamber, Polen
Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Litauen
Latvian Chamber of Commerce and Industry, Lettland
Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI), Estland
St. Petersburg Foundation for SME Development, Ryssland
Association of SMEs support centers of the Kaliningrad region, Ryssland
Drivhuset Skaraborg, Sverige
International Business Academy, Danmark
Vocational Academy Hamburg, Tyskland
Gdańsk University of Technology, Polen
Lithuanian University of Educational Sciences, Litauen
Satakunta University of Applied Sciences, Finland
Högskolan i Skövde, Sverige

Medverkande forskare

Susanne Durst, professor i företagsekonomi