Samverkan mellan näringsliv/arbetsliv och EFF

Samverkan med Framtidens företagande (EFF) handlar primärt om utbyte och utveckling av kunskap och syftar till att stärka de samverkande organisationernas verksamhet och att stärka Skaraborg som region genom spridning av kunskap och framgångsexempel.

Samverkan kan ta olika former, den kan antingen vara generell och innefatta kunskapsutbyte inom olika områden och delar av er organisation, eller vara kopplad till ett specifikt område eller forskningsprojekt. Genom att samverka med Framtidens företagande går det att få kontakt med ett 30-tal forskare inom olika områden samt ett nätverk som är mångdubbelt större. En viktig del av samverkan är också det kunskapsutbyte som sker mellan olika organisationer som deltar i Framtidens företagande som samverkanspartners.

Aktuella samverkanspartners med Framtidens företagande är

  • Skövde kommun
  • Västra Götalandsregionen/SKAS
  • Karlsborgs kommun
  • Hushållningssällskapet Skaraborg
  • Arbetsgivarringen Skaraborg
  • City Skövde
  • Next Skövde
  • CAV i Borås

Om ert företag eller organisation är intresserad av att samverka med Framtidens företagande, eller ni vill få mer information, kontakta då Tony Pehrson som är samverkansansvarig eller Jim Andersén som är ansvarig för Framtidens företagande i sin helhet.

 

Kontakt