Strategiskt samarbete med Högskolan i Borås

Framtidens företagande deltar sedan 2013 i ett strategiskt samarbete med forskningsspecialiseringen Nya affärsmodeller vid Högskolan i Borås. Samarbetet kretsar kring 12 projekt där samarbetsmöjligheter har identifierats. Det finns också ett utbyte vad gäller gästprofessorer. Under 2015 kommer ett gemensamt projekterings- och ansökansarbete pågå kring temat framtidens handel.

Pågående samverkansprojekt inom Framtidens företagande – Nya affärsmodeller

 • Knowledge management and succession planning in family businesses
 • Användning av QR-koder i handeln
 • Hur företag inom textil- och konfektionsbranschen kan organisera sina humanresurser
 • Alternativa affärsmodeller för hantverksbaserade småskaliga företag
 • Organizational identity, pre-identity, founding identity, identity claims
 • Cooptation of managerialism – professional and organizational responses on accountability pressures
 • Logistikutveckling
 • Organisatorisk resiliens
 • Consumer Ethnocentrism (CE) and the Formation of Attitudes towards the Purchase of Domestic and Foreign-made Products
 • Revitalisering av SMEs
 • Innovation in Retail and Distribution
 • Samverkan CAV-CLAS

Ansvariga för att koordinera samarbetet mellan Framtidens företagande och Nya Affärsmodeller är Stefan Tengblad och Thomas Andersson från Högskolan i Skövde samt Rolf Solli från Högskolan i Borås.

Samarbetet med Högskolan i Borås som även innefattar tre andra områden beskrivs mer ingående på Högskolans i Borås hemsida på följande länk.

 

Kontakt