Knowledge and Innovation Management (KIM)

Välkommen till forskningsgruppen Knowledge and Innovation Management (KIM)

Forskningsgruppen KIM samlar forskare från olika akademiska bakgrunder med ett gemensamt intresse för att undersöka hur etablerade och nya företag och organisationer hanterar och utnyttjar kunskap i sin strävan efter att utveckla existerande och framtida affärsmöjligheter för att bibehålla konkurrenskraft. KIM-gruppen har även kopplingar till ett flertal internationella forskare inom Knowledge Management (KM) och Innovation Management och strävar kontinuerligt efter att utöka detta nätverk.

Syftet med forskningsgruppen KIM är att utvidga den vetenskapliga kunskapsmassan inom områdena Knowledge Management och Innovation Management och bidra till praktiska tillämpningar. Gruppens intresse är att undersöka hur organisationer omvandlar kunskap till ständiga förbättringar och innovationer för att uppnå en hållbar affärsutveckling.

Forskningsgruppen har ett holistiskt synsätt på Knowledge Management och Innovation Management och intresserar sig för sociala och tekniska såväl som organisations- och kulturella aspekter av kunskapsöverföring. Detta innefattar användandet av olika teoretiska synsätt, olika forskningsmetoder, att analysera olika typer av organisationer och att undersöka KIM-relaterade ämnen i olika länder.

KIM:s medlemmar har en bred expertisportfolio inom Knowledge Management och Innovation Management genom erfarenheter från nationella och internationella offentliga och privata organisationer.

KIM:s expertis hittas bland annat inom:

  • Knowledge Management inom små och medelstora företag (SME) och inom offentliga sektorn
  • Successionsplanering i en KM-kontext
  • Knowledge Risk Management
  • Informationssystem för att stödja och möjliggöra KM
  • Ständiga förbättringar i en Knowledge Management-kontext

KIM 2017 Teheran

I januari 2017 stod KIM-gruppen, tillsammans med sina iranska partner, värd för den första kunskaps- och innovations konferensen i Teheran. Information om konferensen.

Bild på forskargruppen KIM

Kontakt