Business Transfer Awareness Raising

Detta projekt handlar om att studera awareness raising aktiviteter i syfte att öka beredskapen för företagsöverlåtelser och därmed förbättra chanserna för en lyckad företagsöverlåtelse.

Projektets fullständiga namn: Business Transfer Awareness Raising - Developing activities and tools to advance business transfer success

Finansieras av: Projektet är finansierat av European Commission. Enterprise and Industry Directorate-General. Projektperiod är December 2014-Juni 2016 och bedrivs i samverkan av Högskolorna från Finland, Frankrike, Spanien, Kroatien och Sverige.