Nyanlända entreprenörer möter svenska företag

I projektet Bridge får nyanlända personer från Iran och Afghanistan möjlighet att träffa svenska företag som siktar på att utveckla eller etablera handel och verksamhet i främre Asien och Mellersta Östern.

Ett 30-tal personer med god kunskap om att göra affärer i främre Asien och Mellersta Östern bjuds i oktober in till en 3-dagars workshop där de får träffa företagare från små och medelstora företag, för att undersöka möjligheterna till samarbete. En forskargrupp från Högskolan i Skövde kommer att studera vad som händer i mötet i syfte att undersöka potentialen i projektet som syftar att bidra till både tillväxt och integration av nyanlända. Mötet mellan deltagarna och företagen kan leda till att deltagare väljer att återvända, samtidigt som det kan öka efterfrågan på personal med kompetens från båda kulturerna i de svenska företagen.

Projektet tillhör forskningsspecialiseringen Framtidens företagande och forskningsgruppen Knowledge and Innovation Management och är finansierat av Migrationsverket och Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde.

Om projektet i media

 

 

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 
Förstudie kring frivilligt återvändande och handelsutbyte mellan Sverige och Främre Asien.

Projekttid:
Andra halvåret 2016

Finansieras av: 
Migrationsverket och Högskolan i Skövde

Andra partners: 
Drivhuset Göteborg och frivilliga små och medelstora företag som hjälper oss att utveckla samarbetsmodellen, med kommunikativ hjälp av vår konsult.

Medverkande forskare

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi

Bahram Hooshyar Yousefi, lektor i företagsekonomi

Pia E. Gustafsson, extern konsult

Gästlärare vid workshop:

Desalegn Abraha Gebrekidan, bitr. professor i företagsekonomi

Anna Larsson, vik. lektor i företagsekonomi

Sofia Nilsson Altafi, Ph D