Deltagare och publikationer

Deltagare i forskningsgruppen Professionella redovisningspraktiker och hållbarhet (PAPS).

Länk till gruppens publikationer.