Strategiskt entreprenörskap (StrEnt)

Forskningsgruppen Strategiskt Entreprenörskap (StrEnt) forskar om strategi och entreprenörskap med ambitionen att integrera de två forskningsområdena. Gruppen består av forskare från ett flertal olika ämnen, exempelvis strategi, entreprenörskap, ekonomistyrning och marknadsföring.

I forskningsarbetet kombineras forskning om entreprenörskap (definierat som förmågan att identifiera möjligheter) och resursbaserad strategiteori (som handlar om att utveckla konkurrensfördelar) för att därigenom förklara och beskriva hur företag kan stärka sin konkurrenskraft. Att kombinera de två forskningsområdena innebär ett holistiskt förhållningssätt till affärsutveckling. Detta då det möjliggör studier av såväl de entreprenöriella handlingar avseende hur möjligheter kan upptäckas som analys av de resurser och strategier som krävs för att företag ska kunna dra nytta av dessa möjligheter och därmed skapa varaktiga konkurrensfördelar.

Forskningsgruppens huvudsakliga studieobjekt utgörs av företag i eller omkring Skaraborgsregionen. Flertalet företag i forskningsprojekten är familjeägda små- och medelstora företag men vi avgränsar oss inte till enbart denna typ av företag. En stor del av forskningen bedrivs i nära samarbete med företag och andra aktörer i regionen.

 

Kontakt