Deltagare och publikationer

Deltagare i forskningsgruppen Strategiskt entreprenörskap.

Länk till gruppens publikationer