Samarbetspartners

Samarbetspartners till forskargruppen Strategiskt entreprenörskap.

Denna forskargrupp har följande samarbeten:

• Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola

• Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand

• Centrum för management i Byggsektorn

• Charles Darwin University, Darwin, Australien

• Construction management, Chalmers

• Department of Real Estate and Construction, University of Hong Kong

• Handelshögskolan vid Örebro Universitet

• Högskolan i Borås

• IDC West Sweden AB

• Jönköping University, Jönköping International Business School

• NCC

• Umeå School of Business and Economics