Utvalda projekt

På den här sidan presenteras utvalda projekt som genomförts av forskargruppen Strategiskt entreprenörskap.

  • Hållbar lönsamhet och lönsamhet hållbarhet: Forskningsprojekt som syftar till att identifiera framgångsrika kombinationer av miljö- och konkurrensstrategier i små och medelstora tillverkningsföretag. Finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse.
  • Nöjda medarbetare och högpresterande företag – en studie av framgångsrika exempel: Fallstudier av tre medelstora tillverkningsföretag som förmått kombinera hög lönsamhet och högt välbefinnande bland sina medarbetare. Finansierat av FORTE (2,33 MSEK), Projekttid: 2016-2018.
  • Företagsrevitalisering i Skaraborg: Forskningsprojekt där orsaker till att företag revitaliseras (dvs återigen går in i en tillväxtfas efter lång tid av stabilitet/stagnation) kartläggs i små- och medelstora företag i Skaraborg. Finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Skaraborgs Kommunalförbund, Sparbanksstiftelsen Skaraborg (3,7 MSEK). Projekttid: 2017-2019  
  • "Win-win"situationer för medarbetare och ägare. Projekt där 100 medelstora tillverkningsföretag i Västsverige kommer att studeras. Projektet finansieras av FORTE, 2.2 M SEK och pågår 2013-2016. Projektledare: Jim Andersén.
  • Platsen som resurs för små och medelstora företag (i Skaraborg). Projektet har resulterat i en doktorsavhandling som försvarades av Lotten Svensson, 2016, Univerity of Twente, Nederländerna. 
  • ”Entrepreneurially oriented in what?” I studien belyses vikten av att dekonstruera entreprenörskapsbegreppet då vi, genom fallstudier, kunnat konstatera att samma företag kan vara såväl entreprenöriellt som konservativt beroende på vilken del av affärsmodellen som analyseras.
  • Boråssamarbetet. Forskningsprojektet undersöker förändring av entreprenöriell orientering, företagsidentitet och psykologiskt ägarskap över tid. Forskningsprojektet är fallstudiebaserat och grundas på ett företag inom distanshandel. Vidare har ett gemensamt ansökningsarbete startats (forskare från StrEnt och Högskolan i Borås). Fokus ligger på att studera hållbarhetsaspekter av affärsmodeller utifrån ett resiliens- och familjeföretagarperspektiv. Projekttid 2017-2018, projektledare Torbjörn Ljungkvist.