Digitaliserad utbildning – ett sätt att kvalitetssäkra bedömning av munhälsa

Syftet är att undersöka om en intervention bestående av en digitaliserad utbildning gör att vårdpersonalen får ökade kunskaper och känner sig säkrare i att bedöma och identifiera tecken på avvikelser i munhälsan hos äldre personer.

Projektets samarbetspartners:

  • Tandläkare och tandhygienister från Centrum för Äldretandvård
  • Odontologen, Göteborgs universitet
  • Pedagog från utbildningsföretaget Lära Nära. 
 

Forskningsgruppens medlemmar

Bitr. Professor/Projektledare
Kristina Ek

Bitr. Professor
Maria Brovall

Ph.D
Irene Eriksson