Identifiering och bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom

Hur vårdare identifierar och bedömer smärta hos personer med demenssjukdom utgör en betydelsefull frågeställning i den dagliga omvårdnaden.

Syftet med detta projekt är att utveckla kunskapen om hur smärtidentifiering och bedömning kan ske, samt att utvärdera psykometriska egenskaper och applicerbarhet av den svenska versionen av Abbey pain scale.