Livstilens och livserfarenhetens betydelse för äldre människors hälsa

Projektets syfte är att karaktärisera variationen i livsstil och jämföra mot genuttryck hos människor som behållit god fysisk och psykisk hälsa till hög ålder.

 Syftet med projektet är vidare att skapa underlag för utformning av individanpassade, hälsofrämjande livsstilsförändringar i samband med åldrande samt att ge uppslag till vidare studier inom området. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan högskolorna i Borås och Skövde och ingår i en större satsning på forskning kring äldre och äldrevård vid de två högskolorna.