Tandhälsa

Munhälsa är en viktig del i omvårdnaden av patienter i vård i livets slutskede. Likaså är en god munhälsa betydelsefullt för en adekvat nutrition och som ett skydd mot infektioner.

I vården vid livets slutskede är problem med munnen ett känt problem. Projektets syfte är att öka andelen patienter som får en munhälsobedömning i livets slutskede. Ett annat syfte är också att öka vårdpersonalens medvetenhet om betydelsen av att bedöma munhälsa hos patienter i kommunal vård i livets slutskede.