Vård i livets slut-sjuksköterskestudenters upplevelser och lärande med hjälp av serious game

Syftet med projektet är att utveckla och undersöka om serious game kan vara ett utbildningsverktyg för sjukvårdsstudenter kring att känna en ökad förbereddhet och trygghet i att möta svårt sjuka personers och deras närståendes behov av vård i livets slut.

Virtuell undervisning i palliativ vårdBild från Dagens Industri 2017

Thinking and Linking logo

Thinking & Linking ELC ( End of life care)
Studier visar att det finns brister i landets sjuksköterskeutbildning som gör att många studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap i detta för att känna sig trygga och säkra och kunna ge den bästa möjliga vård i livets slut. Med ett serious game (lärandespel) kan man ge studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor möjlighet att utifrån ett studentcentrerat lärande i egen takt ta till sig kunskap på ett innovativt och nytänkande sätt där studenten/sjuksköterskan själv väljer vad man vill studera och pröva på.

Möta svårt sjuka i virtuell miljö
Spelet ger en inblick i både teoretiska och praktiska kunskaper kring hur det är att vårda och möta svårt sjuka och deras närstående i en virtuell miljö, där det ges utrymme och möjlighet att pröva och testa sig fram till olika lösningar. Man får möjlighet att göra "fel" och se konsekvenser och lära sig av det, samt pröva olika vägar för bra lösningar. Detta är en unik möjlighet som vi inte på annat sätt kan erbjuda våra studenter och nyutbildade sjuksköterskor att få träna på. Serious game använd inom olika delar av skolvärden, militären och några få prototyper inom akutsjukvård, ambulans, men det finns till dags datum inget lärandespel inom palliativ vård, vård i livets slut.

Thinking & Linking - kan göra stor skillnad
Spelet som det forskars på i Thinking & Linking är därför en unik och innovativ lösning som skulle göra stor skillnad inom många olika vårdformer, samt utbildningar på olika nivåer och för många olika yrkeskategorier inom vård och omsorg.  

Forskningsprojektet i media:

 

Forskningsgruppens medlemmar

Bitr. Professor/Projektledare
Maria Brovall

Docent
Kristina Ek

Ph.D
Irene Eriksson
Mikael Johannesson

Doktorand
Annika Grynne

Lektor/Bitr. avd chef
Anita Kjellström

Från Göteborgs Universitet

Docent
Ingela Henoch

Från Sophiahemmet Högskola
Docent
Carina Lundh Hagelin

Från Jönköpings University
Docent
Sofi Fristedt