Reflekterande KRAFT-givande samtal -Ett projekt som syftar till att stödja äldre personer som lever med långvariga hälsoproblem

Det finns mindre tid för samtal i dagens vård. Forskning visar att många äldre personer känner sig ensamma, utelämnade och saknar stöd, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation. 

Samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-givande samtal har sin grund i vårdvetenskap och utvecklad för att användas av vårdpersonal till att stödja äldre personer som lever med hälsoproblem i hemmet utifrån ett holistiskt perspektiv. Olika reflektionsstödjande verktyg ingår, så som exempelvis en digital applikation.


Samtalsmetoden har stöd i appen EgenKRAFT som de äldre som deltar i projektet använder.

Stärka äldre personers hälsa och välbefinnande

De Reflekterande KRAFT-givande samtalen handlar om att ge den äldre personen med hälsoproblem tid att berätta om sin livssituation, reflektera över livet, hur det har varit, är just nu och tankar om framtiden. I samtalen fokuseras på de möjligheter personen har i sin livssituation. Det handlar om att sätta upp små och större mål om vad personen vill och kan göra i sitt liv. Målsättningen är att den äldre personens egen förmåga att bemästra sin situation ska stärkas på ett sätt som ger glädje och mening i livet, vilket bidrar till ett ökat välbefinnande.

Digitalt verktyg framtaget

En digital applikation för metoden KRAFT har utvecklas, ”EgenKRAFT”. En doktorand har antagits i projektet och studerar KRAFT-givande samtal samt erfarenheter av användandet av den digitala applikationen ur den äldre personens perspektiv. Dessutom studeras vårdarnas erfarenheter av KRAFT-givande samtal samt användandet av EgenKRAFT.

KRAFT står för:

K – Konstatera den faktiska situationen

R – Reflektera över möjligheter och val

A – Ansvarstagande från "man" till "jag"

F – Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet

T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv

Film på Youtube om Reflekterande KRAFT-givande samtal 
https://www.youtube.com/watch?v=7g-0Wx38AZI

Inspelad föreläsning om projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal http://websvrnu.his.se/anrs/patienters-larande-cecilia-aberg/patienters-larande-cecilia-aberg.html

 

 

 

Projektledare:

Mia Berglund
Institutionen för hälsovetenskaper
Biträdande professor i omvårdnad
E-post: mia.berglund@his.se
Arbete: 0500-448419

Projektet i korthet

Projektets namn: Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre med långvariga hälsoproblem
Projekttid: 2017-2024
Finansieras av: Högskolan i Skövde
Andra partners: Jönköping University och University of Rhode Island, USA

Medverkande forskare 

Catharina Gillsjö
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad
E-post: catharina.gillsjo@his.se
Arbete: 0500-448458

Cecilia Åberg
Institutionen för hälsovetenskaper
Doktorand i Hälsa och Vårdvetenskap
E-post: cecilia.aberg@his.se
Arbete: 0500-448473

Jenny Hallgren
Institutionen för hälsovetenskaper
Lektor i omvårdnad
E-post: jenny.hallgren@his.se
Arbete: 0500-448474