Virtual reality (VR) - ett verktyg för att involvera och förbereda patienter och närstående inför strålbehandling

Syftet med projektet är att skapa ett innovativt verktyg med hjälp av befintlig Virtual Reality(VR) teknik för att patienter med en cancerdiagnos och deras närstående skall känna sig välinformerade och förberedda inför strålbehandling. Det sekundära syftet är att genom välinformerade och förberedda patienter bistå vården att kunna bibehålla eller öka vårdkvalitén trots ett ökat patientflöde.

Augmented Reality på IHL

Projektet kommer att genomföras vid strålbehandlingsavdelningen, verksamhet onkologi (Jubileumskliniken) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 

 

Forskningsgruppens medlemmar

Från Högskolan i Skövde
Bitr. Professor/Projektledare
Maria Brovall

Från Göteborgs Universitet
Docent
Karin Ahlberg

Från Regionalt Cancercentrum Väst
Läkare/Verksamhetschef
Thomas Björk-Eriksson

Från Chalmers University
Utvecklingsledare/Specialistsjuksköterska
Ph.D
Frida Smith

Från Högskolan i Skövde
Utvecklare av VR-tekniken
Bitr. Professor
Anna Syberfeldt

Lektor
Mattias Strand