Komplementära smärtlindringsmetoder- ConSIRT

Syftet med detta samarbetsforum/konsortium är att vara en central mötesplats för information, klinisk träning och forskning om sterilvatteninjektioner (SWIs – Sterile Water Injections).

Komplementära smärtlindringsmetoder- ConSIRT

Fokuserar på icke-farmakologisk smärtlindring, framförallt akupunktur och sterilvatteninjektioner, vid förlossningssmärta och andra akuta och kroniska smärttillstånd. För att ytterligare kunna utveckla metoden sterilvatteninjektioner studeras även, ur ett fysiologiskt perspektiv, de bakomliggande verkningsmekanismerna.

Samverkanspartners:

Med finansiering från:

  • Högskolan i Skövde
  • Skaraborgs sjukhus
  • Skaraborgsinstitutet
  • Cancerfonden
  • Lions Cancerfond Väst
  • Magnus Bergvall Stiftelse
  • FoU-Fyrbodal
  • Regionala forskningsråd Uppsala/Örebro
  • Centrum för klinisk forskning Dalarna
  • National health and Medical Research Council (NHMRC)  Australia
 

Forskningsgruppens medlemmar

Professor
Ingrid Bergh
Lena Mårtensson

Adjunkt
Britt-Marie Gunnarsson