Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning

I västvärlden används injektioner med sterilt vatten (ISV) som smärtlindring under förlossning i låg omfattning (~ 5% i Sverige) och än mindre i länder där hälsovårdssystemen är mindre utvecklade, särskilt på landsbygden. Tanken med projektet, är att med hjälp av digitala stöd, främja användningen av ISV, framför allt i områden med låg tillgång till smärtlindringsmetoder i samband med förlossning.

sterilt vatten som smärtlindring vid förlossningEndast en droppe vatten behövs för att lindra en födande kvinnas smärta

Injektioner med sterilt vatten (ISV) används som smärtlindring i samband med förlossning sedan 1980-talet. Metoden har under åren utvecklats i olika avseenden. Metoden är enkel, lågteknologisk, billig, ger snabb smärtlindring och inga negativa bieffekter för mor eller barn har noterats.

I västvärlden används metoden i låg omfattning (~ 5% i Sverige) och än mindre i länder där hälsovårdssystemen är mindre utvecklade, särskilt på landsbygden. Kvinnor i allmänhet, inom dessa områden, har inte tillgång till det utbud av smärtlindringsmetoder som finns i det västerländska samhället.

Främja användningen med hjälp av digitala stöd

Det finns därför ett behov av denna typ av smärtlindring i samband med förlossning i dessa miljöer där den obstetriska vården är mindre utvecklad. Med tanke på den utveckling som sker avseende digitalisering, internet och mobilanvändning i alla delar av världen tror vi att detta ger den nödvändiga infrastrukturen för att öka medvetenhet och utbildning för vårdpersonal avseende ISV. Tanken är att, med hjälp av digitala stöd, främja användningen av ISV, framför allt i områden med låg tillgång till smärtlindringsmetoder i samband med förlossning.

I linje med FNs Agenda 2030

Metoden riktar sig till mot följande globala mål i FNs Agenda 2030: mål 3.7, "Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård...", mål 5.6 " Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter..."och mål 12.4, " Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel…". Förpackning av sterilt vatten, engångsspruta och engångsnål som säkerställer att ingen blodsmitta ska uppstå, kan möjligen påverka mål 12.5, " Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall”. Men vi tror att de positiva effekterna på mål 3,7; 5,6; 12.4 överstiger de negativa effekterna på mål 12.5.

 

Projektledare

Lena Mårtensson
Rektorsfunktionen
Prorektor/Professor omvårdnad
E-post: lena.martensson@his.se
Arbete: 0500-448450

Projektet i korthet

Projektets namn: Injektioner med sterilt vatten som smärtlindring i samband med förlossning i landsbygdsområden i ett globalt perspektiv
Projekttid: 2019 – 2021
Finansieras av: Chalmers Innovationskontor, Chalmers Tekniska Högskola AB
Andra partners: University of Queensland, Australia Charles Darwin University, Australia

Medverkande forskare 

Ingrid Bergh
Institutionen för hälsovetenskaper
Professor i omvårdnad
E-post: ingrid.bergh@his.se
Arbete: 0500-448452

Nigel Lee
Lecturer, Researcher
School of Nursing, Midwifery and Social Work
E-post: nigel.lee@mater.uq.edu.au
University of Queensland, Australia

Sue Kildea
Professor in Midwifery
College of Nursing & Midwifery
E-post: sue.kildea@cdu.edu.au
Charles Darwin University, Australia