Digitaliseringens möjligheter att stärka hälsa.

2019-11-15

Deltagare från det regionala nätverket Vårdforskning i samverkan (ViS) samlades den 7 november på Högskolan i Skövde kring temat Digitaliseringens möjligheter att stärka hälsa.

Forskare från Institutionen för hälsovetenskaper presenterade aktuell vårdforskning med fokus på digitalisering och workshops hölls där pågående ViS-projekt inriktat på hälsofrämjande faktorer för ett hållbart arbetsliv och möjliga nya samarbetsprojekt diskuterades.

Nätverket ViS är ett av flera i Sverige och innefattar lärosätena Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan Borås, Jönköping University, Göteborgs universitet samt Västra Götalandsregionen.


Vårdforskning i samverkan (ViS)

Vetenskapsrådet genomförde på uppdrag av Regeringen en kartläggning och utvärdering om vårdforskningen i Sverige. Några av de reflektioner man gjorde då var att svensk vårdforskning är fragmenterad, samtidigt som det är överlapp av forskningsinriktning och ämnesområden på flera lärosäten, liksom svagt utvecklad nationellt samarbete. Mot bakgrund träffades parterna under hösten 2012 vid tre tillfällen och diskuterade hur samverkan för att stärka vårdforskningen i regionen kan realiseras.
Informationen är hämtad från ViS hemsida.

Syfte och mål

Parterna ska gemensamt verka för utveckling och synliggörande av vårdforskning och dess nyttiggörande, specifikt:
• Ökat samarbete mellan forskare hos projektparterna för att stärka forskningens kvalitet.
• Ökat samarbete mellan forskare och aktörer inom hälso- och sjukvården för att förbättra nyttiggörande av forskningsresultat.
• Ökad synlighet av vårdforskningen.
• Ökad påverkan på policyområden med relevans för vårdforskning.