Vad händer när det personliga mötet ersätts med en skärm?

Child with phone DHEAR

Vi lever i en tid där människors liv förändras i grunden genom digitalisering. Tekniken påverkar vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör på ett visst sätt. Detta har stor inverkan på människors hälsa men trots denna stora omställning saknas mycket forskning om konsekvenser av digitalisering. Tekniken innebär både möjligheter och begränsningar för människor att leva ett gott liv. DHEAR bedriver forskning för att öka kunskapen om förändringen och kunna påverka utvecklingen i positiv riktning– för ett hälsosammare och hållbarare samhälle.

Vad menas med digital hälsa och hur påverkar det människors vardag? 

Digitaliseringen finns närvarande i allt du gör. I ditt arbetsliv, när du söker sjukvård, när du träffar dina vänner eller köper en bussbiljett. På samma sätt är det med digital hälsa. Hälsa skapas i det dagliga livet och digital hälsa handlar om hur tekniken förändrar vardagen ur ett hälsoperspektiv. Digital hälsa kan handla om hur människor utbyter erfarenhet av hälsa och sjukdom via sociala medier eller hur sjukvården kan göras mer tillgänglig genom digital rådgivning.

Digital hälsa kan också handla om vad som händer när digitaliseringen av förskolan skrivs in i läroplanen samtidigt som Världshälsoorganisationen (WHO) utfärdar rekommendationer om begränsningar av barns skärmtid. Påverkas barns hälsa? Förändras förskolepersonalens och barnhälsovårdens yrkesroll? Digital hälsa är ett komplext område som kräver att forskare från olika ämnen samverkar.

Vår forskning bidrar till ett hälsosammare och hållbarare samhälle

Vad händer när möten ansikte mot ansikte ersätts med en skärm? Dessa möten finns överallt omkring oss. Farmodern som visar en film på mobilen för att lugna barnbarnet på bussen. Avdelningsmötet där hälften av medarbetarna deltar via länk, eller hemtjänsten som kan få information digitalt om hur de äldre mår. För att ett samhälle ska främja en god hälsa för alla och hållbart behöver vi forskning som inte på förhand betraktar teknik som något ont eller gott i sig. Tekniken får sin funktion i människors handlingar. Genom god samverkan med människor med olika kompetenser och utifrån komplexa problem med fokus på digital hälsa så bidrar DHEAR till ett hälsosammare och hållbarare samhälle. 

Våra forskningsprojekt:

Bedömning av barns vårdbehov per telefon 1177

Hur påverkar vård i hemmet vårt välbefinnande?

FUN digital plattform för ökad rörelseglädje för unga med NPF

Att främja bedömning av munhälsa hos äldre personer i kommunal vård med hjälp av digitalt stöd

DHEARs forskning sker i samarbete med

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund

Projektledare

Ninitha Maivorsdotter
Bitr. lektor i folkhälsovet.
Institutionen för hälsa och lärande
ninitha.maivorsdotter@his.se
Telefon: 0500-448429

Mer om DHEAR

Vilka är vi och hur arbetar vi?

Innovationsarena

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum