Bemötandet är vårt viktigaste arbetsverktyg

Anette Hamberg älskar sitt jobb. I snart 30 år har hon arbetat som undersköterska tillsammans med äldre. Hon vet hur viktig en klapp på kinden, en kram och humor är för de äldres välbefinnande. Utmaningen är att göra detta, och samtidigt vara effektiv. För att sitta och småprata, det har det blivit mindre tid till, så det måste man prioritera i vardagen.

Anette Hamberg, undersköterska vid Ekedals äldreboende Skövde kommunAnette Hamberg, undersköterska Ekedals äldreboende Skövde kommun.

Ali Kazemis forskning visar att vägen till de äldres välmående är starkt beroende av personalens bemötande. Enligt Anette handlar det om att se människan man vårdar. Att finnas där, prata och lyssna.

-Den tid vi har ihop med de boende måste användas effektivt. Du måste du få personen att känna sig sedd och viktig. Det är jätteviktigt. Arbetsuppgifterna får du sköta samtidigt, säger Anette Hamberg, undersköterska vid Ekedals äldreboende. 

Högt tempo i äldrevården

Under sina 30 år som undersköterska upplever Anette att hon aldrig haft så hög arbetsbelastning som i dagsläget. Men hon understryker att det inte påverkar de boende. Hon förklarar hur hon hanterar situationen.

-Jag jobbar snabbare tiden mellan patienterna, väl utanför stannar jag upp, fokuserar och lugnar ner mig innan jag går in. I rummet är mitt fokus att sätta guldkant på den äldres tillvaro, säger Anette. 

Vägleder studenter 

I sin roll som handledare av undersköterskeelever så lägger Anette extra mycket fokus på att visa att arbetet inte bara är att vårda, utan också att se och bekräfta.

- Effekten av att bli sedd i några minuter påverkar välbefinnandet. Det är inte förrän eleverna kommer till oss som de rent praktiskt arbetar med de äldre. Innan har eleverna kanske inte reflekterat över hur viktigt mötet är. Därför trycker jag extra mycket på det, säger Anette.

De äldre ger energi

Hon menar att de som flyttar in på äldreboendet idag, både är äldre och sjukare jämfört med när hon började i yrket för trettio år sedan, vilket även påverkar hennes vardag. Trots den höga arbetsbelastningen trivs Anette på sitt arbete och menar att det är i mötet med de äldre hon får ny energi.

- Jag har världens bästa jobb. Man har ett stort ansvar och det är varierat. Till vardags är man allt ifrån undersköterska, städerska och administratör – till IT-expert och kökspersonal. Det är jätteroligt, säger Anette. 

Vägen till de äldres hjärtan

Öppna jämförelser påvisar att det finns stora skillnader mellan olika kommuner, med sin ranking. Den rankingen utgår från att mer pengar och budgetmedel i sig ger bättre kvalitet i äldreomsorgen. Alis Kazemis forsknings visar att det istället är personalens bemötande som i slutändan räknas. Något som inte alls förvånar Anette som efter trettio år levererar sina bästa tips för att nå hela vägen till de äldres hjärtan.

-Humor kommer man långt med. En kram eller klapp på kinden är heller aldrig fel. Och wi-fi förstås, skrattar Anette.